Rindërtimi i infrastrukturës rrugore të pjesës së Rrugës Kralja Petra I në Mitrovicën Veriore

Napišite nam svoje komentare

Insert comment