Prokurimi i hapur

Informata për kontratat publike të dhëna nga Republika e Kosovës.

Informatat në këtë portal mblidhen në mënyrë automatike nga viti 2018.

Kërko mbi

Përditësimi i fundit i të dhënave 9 shkurt 2021 16:25

Kontratat e nënshkruara

48,629,416€ Detaje
PODUJEVE PODUJEVË KOMUNA E PODUJEVËS 16,488,877€ Kontrata LEPOSAVIQ KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ 6,535,914€ Kontrata ZVEÇAN KUVENDI KOMUNAL ZVEÇAN 2,435,175€ Kontrata MITROVICE KUVENDI KOMUNAL MITROVICË 1,698,884€ Kontrata VUSHTRRI KOMUNA E VUSHTRRISË 13,797,840€ Kontrata OBILIQ KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ 16,811,614€ Kontrata PRISHTINE KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES 48,629,416€ Kontrata KAMENICE KOMUNA E KAMENICËS 4,633,092€ Kontrata NOVOBËRDË KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO 1,011,471€ Kontrata VITI KUVENDI KOMUNAL VITI 10,879,274€ Kontrata PARTESH KOMUNA PARTESH 409,253€ Kontrata KLLOKOT KOMUNA E KLLOKOTIT Kontrata Kontrata GRAÇANICË SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA 8,799,052€ Kontrata SHTIME KOMUNA SHTIME 7,067,811€ Kontrata FERIZAJ KOMUNA FERIZAJ 25,495,471€ Kontrata KAÇANIK KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK 7,005,918€ Kontrata HANI I ELEZIT KOMUNA HANI I ELEZIT 3,778,500€ Kontrata LIPJAN KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN 17,253,287€ Kontrata MALISHEVE KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE 2,181,791€ Kontrata SUHAREKË KOMUNA SUHAREKË 16,849,562€ Kontrata PCË" transform="translate(4945.627 1591.082)" font-size="7" font-family="Roboto-Medium, Roboto" font-weight="500" opacity="0.6">SHTËRPCË KOMUNA SHTËRPCË 4,458,599€ Kontrata GLLOGOC KOMUNA GLLOGOC 15,758,452€ Kontrata SKENDERAJ KUVENDI I KOMUNES SKENDERAJ 10,552,407€ Kontrata MITROVICA E VERIUT OPŠTINA SEVERNA MITROVICA 8,086,677€ Kontrata ZUBIN POTOK KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK 2,875,682€ Kontrata ISTOG KOMUNA E ISTOGUT 7,457,040€ Kontrata KLINË KUVENDI KOMUNAL I KLINËS 11,546,950€ Kontrata RAHOVEC KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË 24,830,475€ Kontrata MAMUSHE KOMUNA E MAMUSHËS 24,830,475€ Kontrata PRISHTINE PRIZREN KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT 44,730,744€ Kontrata DRAGASH KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI 6,927,219€ Kontrata GJAKOVA KOMUNA E GJAKOVËS 29,677,740€ Kontrata JUNIK KOMUNA E JUNIKUT 10,877,924€ Kontrata DEÇAN KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN 28,212,503€ Kontrata PEJA KOMUNA E PEJES 21,482,497€ Kontrata GJILAN KUVENDI KOMUNAL- GJILAN 24,714,986€ Kontrata RANILLUGE KOMUNA RANILLUG 1,709,057€ Kontrata FUSHË KOSOVË KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË 12,292,873€ Kontrata

Shih grafet e fundit