Prokurimi i hapur

Informata për kontratat publike të dhëna nga Republika e Kosovës.

Informatat në këtë portal mblidhen në mënyrë automatike nga viti 2018.

Kërko mbi

Përditësimi i fundit i të dhënave 15 dhjetor 2020 09:11

Kontratat e nënshkruara

58,836,139€ Detaje
PODUJEVE PODUJEVË KOMUNA E PODUJEVËS 27,299,091€ Kontrata LEPOSAVIQ KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ 7,152,263€ Kontrata ZVEÇAN KUVENDI KOMUNAL ZVEÇAN 5,909,010€ Kontrata MITROVICE KUVENDI KOMUNAL MITROVICË 4,694,640€ Kontrata VUSHTRRI KOMUNA E VUSHTRRISË 21,217,837€ Kontrata OBILIQ KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ 17,749,351€ Kontrata PRISHTINE KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES 58,836,139€ Kontrata KAMENICE KOMUNA E KAMENICËS 6,129,388€ Kontrata NOVOBËRDË KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO 1,546,272€ Kontrata VITI KUVENDI KOMUNAL VITI 17,351,858€ Kontrata PARTESH KOMUNA PARTESH 603,533€ Kontrata KLLOKOT KOMUNA E KLLOKOTIT Kontrata Kontrata GRAÇANICË SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA 10,662,816€ Kontrata SHTIME KOMUNA SHTIME 11,493,707€ Kontrata FERIZAJ KOMUNA FERIZAJ 42,910,662€ Kontrata KAÇANIK KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK 10,174,532€ Kontrata HANI I ELEZIT KOMUNA HANI I ELEZIT 4,797,849€ Kontrata LIPJAN KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN 24,069,938€ Kontrata MALISHEVE KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE 5,563,805€ Kontrata SUHAREKË KOMUNA SUHAREKË 22,811,372€ Kontrata PCË" transform="translate(4945.627 1591.082)" font-size="7" font-family="Roboto-Medium, Roboto" font-weight="500" opacity="0.6">SHTËRPCË KOMUNA SHTËRPCË 6,827,745€ Kontrata GLLOGOC KOMUNA GLLOGOC 20,835,993€ Kontrata SKENDERAJ KUVENDI I KOMUNES SKENDERAJ 13,306,324€ Kontrata MITROVICA E VERIUT OPŠTINA SEVERNA MITROVICA 10,912,281€ Kontrata ZUBIN POTOK KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK 5,101,986€ Kontrata ISTOG KOMUNA E ISTOGUT 11,378,397€ Kontrata KLINË KUVENDI KOMUNAL I KLINËS 14,760,158€ Kontrata RAHOVEC KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË 27,402,331€ Kontrata MAMUSHE KOMUNA E MAMUSHËS 27,402,331€ Kontrata PRISHTINE PRIZREN KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT 64,974,099€ Kontrata DRAGASH KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI 9,847,940€ Kontrata GJAKOVA KOMUNA E GJAKOVËS 34,201,930€ Kontrata JUNIK KOMUNA E JUNIKUT 12,387,950€ Kontrata DEÇAN KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN 28,621,898€ Kontrata PEJA KOMUNA E PEJES 24,112,861€ Kontrata GJILAN KUVENDI KOMUNAL- GJILAN 35,577,985€ Kontrata RANILLUGE KOMUNA RANILLUG 2,029,491€ Kontrata FUSHË KOSOVË KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË 15,931,686€ Kontrata

Shih grafet e fundit