Prokurimi i hapur

Informata për kontratat publike të dhëna nga Republika e Kosovës.

Informatat në këtë portal mblidhen në mënyrë automatike nga viti 2018.

Kërko mbi

Përditësimi i fundit i të dhënave 21 shkurt 2022 15:06

Kontratat e nënshkruara

Detaje

Shih grafet e fundit