Prokurimi i hapur

Informata për kontratat publike të dhëna nga Republika e Kosovës.

Informatat në këtë portal mblidhen në mënyrë automatike nga viti 2018.

Kërko mbi

Përditësimi i fundit i të dhënave 20 prill 2021 08:56

Kontratat e nënshkruara

51,688,439€ Detaje

Shih grafet e fundit