Prokurimi i mobiljeve për komunën e Leposaviqit

  • Industry

    Mallra, mobile, zejtari, produkte me qëllim të veçanta dhe konsume te ngjashme te prodhuara

  • Award Date

    2018-12-24

  • Supplier

  • Price (EURO with VAT)

    180,910 Euro

Send us your comment!

Insert comment