Prokurimi i mobiljeve për komunën e Leposaviqit

  • Industria

    Mallra, mobile, zejtari, produkte me qëllim të veçanta dhe konsume te ngjashme te prodhuara

  • Data e dhënies

    2018-12-24

  • Furnizues

  • Çmimi (EURO me TVSH)

    180,910 Euro

Dërgoni komentet tuaja!

Shto koment