Prokurimi i mobiljeve për komunën e Leposaviqit

  • Industrija

    Mallra, mobile, zejtari, produkte me qëllim të veçanta dhe konsume te ngjashme te prodhuara

  • Award Date

    2018-12-24

  • Supplier

  • CENA (EURO sa PDV-om)

    180,910 Euro

Napišite nam svoje komentare

Insert comment